Účtovníctvo & Mzdy, s.r.o.


Účtovnícka kancelária Účtovníctvo & Mzdy, s.r.o. Prešov Vám zabezpečí vedenie účtovníctva, spracovanie daňového priznania aj sprostredkovanie obchodu a služieb v širokom rozsahu.

Vzniku spoločnosti v roku 2016 predchádzala činnosť účtovníka od roku 2009 vo forme SZČO.

Vedenie účtovníctva zahŕňa jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, spracovanie DPH, knihy jázd, mzdové účtovníctvo, výkazy, skladové hospodárstvo, personalistiku, spracovanie štatistík, valutové účty a faktúry.

A aké výhody a prednosti Vám ponúka Účtovníctvo & Mzdy, s.r.o.?

  • stránkové hodiny a konzultácie po individuálnej dohode aj mimo stránkových hodín
  • individuálny a spoľahlivý prístup

Účtovné služby

  • vedenie účtovníctva
  • spracovanie miezd

  • daňové priznanie
  • spracovanie účtovníctva a daňových priznaní na vysokej úrovni

RECHNUNGSFÜHRUNG IN DEUTSCH

Vieme sa postarať aj o účtovníctvo nemecky hovoriacich klientov.

Cenník účtovných služieb

Cena za účtovný zápis PÚ 0,8€ / 1 ú.z.
Cena za účtovný zápis JÚ 0,70€
Daňové priznanie typ B -jednorazová služba 40€ (paušál)
Daňové priznanie typ A -jednorazová služba 30€ (paušál)
Daňové priznanie PO 80€
Účtovná závierka PO 100€
Daňové priznanie k dani z MV 20€/auto
Spracovanie mzdy 12€/1 zamest.
Ročné zúčtovanie dane 20€
Zastupovanie pred úradmi (SP, ZP, DU) 50€
Vyúčtovanie pracovnej cesty 12€/ks
Konzultácia 14€/za každú začatú hod.
Vyúčtovanie dotácii 30€/hod.
Štatistické vykazovanie 20€/výkaz

Vysvetlivky:

ú.z.- účtovný zápis (jeden účtovný doklad, jeden pohyb na bankovom výpise)

PÚ - podvojné účtovníctvo

JÚ - jednoduché účtovníctvo

PO - právnická osoba

Zastupovanie pred úradmi (SP, ZP, DU)- prihlásenie firmy, zriadenie elektronickej komunikácie do ZP- zdravotné poisťovne, SP- sociálne poisťovne,

DU - daňového úradu

Služby v paušálochSlužby zahrnuté v cene paušálov za spracovanie účtovníctva

Všetky paušály obsahujú aj bezplatné konzultácie a poradenstvo


spracovanie DPH
(u platcu), účtovná závierka, daňové priznanie, výkazyspracovanie štatistikydaň z motorových vozidiel, zúčtovanie cestovných príkazov
zastupovanie pri jednaní s inštitúciami zdravotného a sociálneho poisteniaštandardné výstupy z účtovného programuevidencia pohľadávok a záväzkov


posúdenie účtovných prípadov z daňového hľadiska


Cenník účtovných služieb - paušál

Platca DPH
Počet účt. položiek
Cena bez DPH mesačne
jednoduché / podvojné účt.
Neplatca DPH
Počet účt. položiek
Cena mesačne
jednoduché / podvojné účt.
0 - 50 40 EUR / 50 EUR 0 - 50 30 EUR / 40 EUR
51 - 100 80 EUR / 90 EUR 51 - 100 60 EUR / 70 EUR
101 - 200 180 EUR / 200 EUR 101 - 200 140 EUR / 160 EUR
201 - 300 230 EUR / 250 EUR 201 - 300 200 EUR / 230 EUR
301 - 400 330 EUR / 360 EUR 301 - 400 290 EUR / 330 EUR
401 - 500 420 EUR / 460 EUR 401 - 500 380 EUR / 420 EUR
501 a viac dohoda 501 a viac dohoda

Príklady z praxePre lepšiu predstavu cenovej úrovne uvádzame niekoľko príkladov z praxe. Od drobného živnostníka po menšie firmy.

Ceny v príkladoch nie sú 100%-ne záväzné, nakoľko v mnohých prípadoch vstupujú do účtovníctva aj iné veličiny, ako dlhodobý majetok, zamestnanci, evidencia jázd atď., preto konečná cena je predmetom osobného stretnutia.

1Príklad č.1: Živnostník, neplatca DPH (geodet, obkladač, murár...)
12 vydaných faktúr/rok, do 20 prijatých faktúr/rok, 20 pokladničných dokladov/rok, 60 položiek na bank.výpise/rok. Cena vrátane daňového priznania a agendy 70 Eur.
2Príklad č.2: Živnostník, neplatca DPH (sprostredkovateľ obchodu a služieb, domáca výroba...)
30 vydaných faktúr/rok, 30 prijatých faktúr/rok, 40 pokladničných dokladov/rok, 120 položiek na bank.výpise/rok. Cena vrátane daňového priznania a agendy 180 Eur.
3Príklad č.3: Živnostník, štvrťročný platca DPH (gastro, pohostinstvá, kamenné prevádzky...)
do 15 vydaných faktúr/kvart., do 10 prijatých faktúr/kvart., do 15 pokladničných dokladov/kvart., do 20 položiek na bank.výpise/kvart. Cena 60 Eur/kvartál, vrátane daňových priznaní DPH a dane z príjmov.
4Príklad č.4: s.r.o., štvrťročný platca DPH (malá obchodná spoločnosť, montážna firma...)
do 15 vydaných faktúr/kvart., do 10 prijatých faktúr/kvart., do 15 pokladničných dokladov/kvart., do 20 položiek na bank.výpise/kvart. Cena 100 Eur/kvartál, vrátane daňových priznaní DPH a dane z príjmov.

Kontaktujte nás


Napíšte nám email, zavolajte, alebo nás navštívte


Potrebujete spracovať Vaše účtovné doklady alebo podať daňové priznanie? Neváhajte a kontaktujte Účtovníctvo & Mzdy, s.r.o. prostredníctvom uvedených telefónnych čísiel, e-mailom alebo osobne.