Účtovníctvo & Mzdy, s.r.o.


Účtovnícka kancelária Účtovníctvo & Mzdy, s.r.o. Prešov Vám zabezpečí vedenie účtovníctva, spracovanie daňového priznania aj sprostredkovanie obchodu a služieb v širokom rozsahu.

Vzniku spoločnosti v roku 2016 predchádzala činnosť účtovníka od roku 2009 vo forme SZČO.

Vedenie účtovníctva zahŕňa jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, spracovanie DPH, knihy jázd, mzdové účtovníctvo, výkazy, skladové hospodárstvo, personalistiku, spracovanie štatistík, valutové účty a faktúry.

A aké výhody a prednosti Vám ponúka Účtovníctvo & Mzdy, s.r.o.?

  • stránkové hodiny a konzultácie po individuálnej dohode aj mimo stránkových hodín
  • individuálny a spoľahlivý prístup

Účtovné služby

  • vedenie účtovníctva
  • spracovanie miezd

  • daňové priznanie
  • spracovanie účtovníctva a daňových priznaní na vysokej úrovni

RECHNUNGSFÜHRUNG IN DEUTSCH

Vieme sa postarať aj o účtovníctvo nemecky hovoriacich klientov.

Cenník účtovných služieb

Cena za účtovný zápis PÚ 1,10€ s DPH/1 ú. z.
Cena za účtovný zápis JÚ 1,00€ s DPH
Daňové priznanie typ B – jednorazová služba bez účtovného zápisu 80,00€ s DPH
Daňové priznanie typ A – jednorazová služba 50,00€ s DPH
Daňové priznanie PO 110,40€ s DPH
Účtovná závierka PO 138,00€ s DPH
Daňové priznanie k dani z MV 27,60€ s DPH/1 auto
Spracovanie mzdy 14,00€ s DPH/1 osoba
Ročné zúčtovanie dane 27,60€ s DPH
Zastupovanie pred úradmi (SP, ZP, DÚ) 69,00€ s DPH
Vyúčtovanie pracovnej cesty 16,50€ s DPH/1 ks
Konzultácia za každú začatú hodinu 20,00€ s DPH
Vyúčtovanie dotácii 41,40€ s DPH

Štatistické vykazovanie

28,00€ s DPH/1 výkaz

Príplatok za doklady doručené po 15. dni v mesiaci Celková cena + 50%
Príplatok za doklady doručené po 20. dni v mesiaci Celková cena + 100%
Odpredaj elektronickej databázy 100,00€ s DPH/1 rok
Podanie prázdneho tlačiva/výkazu 10,00€ s DPH/1 ks
Súhrnný výkaz 30,00€ s DPH/1 ks
Sprostredkovanie stanoviska daňového poradcu 20,00€ s DPH/za každú
začatú hod
Podanie žiadosti o výpis z daňového priznania (úver) 20,00€ s DPH

Vysvetlivky:

ú.z.- účtovný zápis (jeden účtovný doklad, jeden pohyb na bankovom výpise)

PÚ - podvojné účtovníctvo

JÚ - jednoduché účtovníctvo

PO - právnická osoba

Zastupovanie pred úradmi (SP, ZP, DU)- prihlásenie firmy, zriadenie elektronickej komunikácie do ZP- zdravotné poisťovne, SP- sociálne poisťovne,

DÚ - daňového úradu

Služby v paušálochSlužby zahrnuté v cene paušálov za spracovanie účtovníctva

Všetky paušály obsahujú aj bezplatné konzultácie a poradenstvo


spracovanie DPH
(u platcu), účtovná závierka, daňové priznanie, výkazyspracovanie štatistikydaň z motorových vozidiel, zúčtovanie cestovných príkazov
zastupovanie pri jednaní s inštitúciami zdravotného a sociálneho poisteniaštandardné výstupy z účtovného programuevidencia pohľadávok a záväzkov


posúdenie účtovných prípadov z daňového hľadiska


Cenník účtovných služieb - paušál

Platca DPH
Počet účt. položiek
Cena bez DPH mesačne
jednoduché / podvojné účt.
Neplatca DPH
Počet účt. položiek
Cena mesačne
jednoduché / podvojné účt.
0 - 50 48 EUR / 60 EUR 0 - 50 36 EUR / 48 EUR
51 - 100 96 EUR / 108 EUR 51 - 100 72 EUR / 84 EUR
101 - 200 216 EUR / 240 EUR 101 - 200 168 EUR / 192 EUR
201 - 300 276 EUR / 300 EUR 201 - 300 240 EUR / 276 EUR
301 - 400 396 EUR / 432 EUR 301 - 400 348 EUR / 396 EUR
401 - 500 504 EUR / 552 EUR 401 - 500 456 EUR / 502 EUR
501 a viac dohoda 501 a viac dohoda

Príklady z praxePre lepšiu predstavu cenovej úrovne uvádzame niekoľko príkladov z praxe. Od drobného živnostníka po menšie firmy.

Ceny v príkladoch nie sú 100%-ne záväzné, nakoľko v mnohých prípadoch vstupujú do účtovníctva aj iné veličiny, ako dlhodobý majetok, zamestnanci, evidencia jázd atď., preto konečná cena je predmetom osobného stretnutia.

1Príklad č.1: Živnostník, neplatca DPH (geodet, obkladač, murár...)
12 vydaných faktúr/rok, do 20 prijatých faktúr/rok, 20 pokladničných dokladov/rok, 60 položiek na bank.výpise/rok. Cena vrátane daňového priznania a agendy 70 Eur.
2Príklad č.2: Živnostník, neplatca DPH (sprostredkovateľ obchodu a služieb, domáca výroba...)
30 vydaných faktúr/rok, 30 prijatých faktúr/rok, 40 pokladničných dokladov/rok, 120 položiek na bank.výpise/rok. Cena vrátane daňového priznania a agendy 180 Eur.
3Príklad č.3: Živnostník, štvrťročný platca DPH (gastro, pohostinstvá, kamenné prevádzky...)
do 15 vydaných faktúr/kvart., do 10 prijatých faktúr/kvart., do 15 pokladničných dokladov/kvart., do 20 položiek na bank.výpise/kvart. Cena 60 Eur/kvartál, vrátane daňových priznaní DPH a dane z príjmov.
4Príklad č.4: s.r.o., štvrťročný platca DPH (malá obchodná spoločnosť, montážna firma...)
do 15 vydaných faktúr/kvart., do 10 prijatých faktúr/kvart., do 15 pokladničných dokladov/kvart., do 20 položiek na bank.výpise/kvart. Cena 100 Eur/kvartál, vrátane daňových priznaní DPH a dane z príjmov.

Kontaktujte nás


Napíšte nám email, zavolajte, alebo nás navštívte

+421 940 703 685


Potrebujete spracovať Vaše účtovné doklady alebo podať daňové priznanie? Neváhajte a kontaktujte Účtovníctvo & Mzdy, s.r.o. prostredníctvom uvedených telefónnych čísiel, e-mailom alebo osobne.


Prihláste sa na odber noviniek